جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

تجهیزات جوش کدولد

پنج شنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۵ توسط

تجهیزات جوش کدولد شامل چه چیزهایی می باشد : ۱-فروش قالب جوش کدولد ( در انواع سیم به صفحه _ سیم به میله _ سیم به سیم _ تسمه به تسمه ) ۲- پودرجوش کدولد ( در انواع ۶۵ گرمی _ ۹۰ گرمی _ ۱۱۵ گرمی _ ۱۵۰ گرمی _ ۲۰۰ گرمی _ ۲۵۰ گرمی

بالا google4bda40b2c6318b5b