جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

تجهیزات جوش کدولد

توسط / پنج شنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۵ / انتشار یافته درتجهیزات چاه ارت

تجهیزات جوش کدولد شامل چه چیزهایی می باشد :

۱-فروش قالب جوش کدولد ( در انواع سیم به صفحه _ سیم به میله _ سیم به سیم _ تسمه به تسمه )

۲- پودرجوش کدولد ( در انواع ۶۵ گرمی _ ۹۰ گرمی _ ۱۱۵ گرمی _ ۱۵۰ گرمی _ ۲۰۰ گرمی _ ۲۵۰ گرمی )

۳- کیت تمیزکاری قالب (شامل:  فندک _ دستکش _ فرچه سیمی  _ فرچه مویی _ کاردک تمیز کننده قالب )

جدول قیمت قالب کدولد و پودر جوش کدولد

نام کالا جنس قالب قیمت به عدد (تومان)
قالب جوش کدولد سیم به صفحه تا سایز سیم 70گرافیت 150/000
قالب جوش کدولد دو راهی سیم تا سایز سیم 120گرافیت 160/000
قالب جوش کدولد سه راهی سیم تا سایز سیم 120 گرافیت 160/000
قالب جوش کدولد چهارراهی تا سایز سیم 120گرافیت 160/000
قالب جوش کدولد سیم به میله ارت تا سایز سیم 70 گرافیت 160/000
دستگیره قالب فلزی 75/000
پودر جوش 65 گرمی هر عدد به همراه فتیله و دیسک10200
پودر جوش 90 گرمی هر عدد به همراه فتیله و دیسک 13500
پودر جوش 115 گرمی هر عدد به همراه فتیله و دسیک 15700
پودر جوش 150 گرمی هر عدد به همراه فتیله و دیسک20500
پودر جوش 200 گرمی هر عدد به همراه فتیله و دیسک 25000
زیر قالبی برای قالب سیم به صفحه استفاده میشود 59/000
کیت تمیزکاری قالب اسکراپر - فندک - دستکش -فرچه سیمی 65/000

بالا google4bda40b2c6318b5b