جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

تجهیزات جوش کدولد

توسط / پنج شنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۵ / انتشار یافته درتجهیزات چاه ارت

تجهیزات جوش کدولد شامل چه چیزهایی می باشد :

۱-فروش قالب جوش کدولد ( در انواع سیم به صفحه _ سیم به میله _ سیم به سیم _ تسمه به تسمه )

۲- پودرجوش کدولد ( در انواع ۶۵ گرمی _ ۹۰ گرمی _ ۱۱۵ گرمی _ ۱۵۰ گرمی _ ۲۰۰ گرمی _ ۲۵۰ گرمی )

۳- کیت تمیزکاری قالب (شامل:  فندک _ دستکش _ فرچه سیمی  _ فرچه مویی _ کاردک تمیز کننده قالب )

جدول قیمت قالب کدولد و پودر جوش کدولد

نام کالا جنس قالب قیمت به عدد (تومان)
قالب جوش کدولد سیم به صفحه تا سایز سیم 70گرافیت 530/000
قالب جوش کدولد دو راهی سیم تا سایز سیم 120گرافیت 530/000
قالب جوش کدولد سه راهی سیم تا سایز سیم 120 گرافیت 530/000
قالب جوش کدولد چهارراهی تا سایز سیم 120گرافیت 530/000
قالب جوش کدولد سیم به میله ارت تا سایز سیم 70 گرافیت 530/000
دستگیره قالب فلزی 250/000
پودر جوش 65 گرمی هر عدد به همراه فتیله و دیسک44/000
پودر جوش 90 گرمی هر عدد به همراه فتیله و دیسک 55/000
پودر جوش 115 گرمی هر عدد به همراه فتیله و دسیک 65/000
پودر جوش 150 گرمی هر عدد به همراه فتیله و دیسک81/000
پودر جوش 200 گرمی هر عدد به همراه فتیله و دیسک 105/000
زیر قالبی برای قالب سیم به صفحه استفاده میشود 140/000
کیت تمیزکاری قالب اسکراپر - فندک - دستکش -فرچه سیمی 190/000

بالا google4bda40b2c6318b5b