جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

جدول قیمت سیم مسی ارت

قیمت سیم مسی ارت در جدول زیر به روز شده می باشد

نام کالا نوع کارخانه وزن یک متر تعداد رشته سیم مسی قیمت به کیلوگرم (تومان)
سیم مسی ارت لخت نمره 16دنیای مس _ مسبارکاوه144 گرم 7 رشته 189/000
سیم مسی ارت لخت نمره 25دنیای مس _ مسبارکاوه 225 گرم 7 رشته 189/000
سیم مسی ارت لخت نمره 35 دنیای مس _ مسبارکاوه 315 گرم 7 رشته 189/000
سیم مسی ارت لخت نمره 50دنیای مس _ مسبارکاوه450 گرم 7 رشته 189/000
سیم مسی ارت لخت نمره 70دنیای مس _ مسبارکاوه630 گرم 19 رشته 189/000
سیم مسی ارت لخت نمره 95 دنیای مس _ مسبارکاوه 855 گرم 19 رشته189/000
سیم مسی ارت لخت نمره 120 دنیای مس _ مسبارکاوه1/080 کیلوگرم 19 رشته 189/000
سیم مسی ارت لخت نمره 150دنیای مس _ مسبارکاوه1/350 کیلوگرم 37 رشته 189/000
سیم مسی ارت لخت نمره 185 دنیای مس _ مسبارکاوه 1/665 کیلوگزم 37 رشته 189/000
سیم مسی ارت لخت نمره 240 دنیای مس _ مسبارکاوه2/160 کیلوگرم 37 رشته 189/000

سیم مسی ارت نمره ۳۵

سیم مسی ارت نمره ۳۵ و قیمت سیم مسی نمره ۵۰ و قیمت سیم ارت مسی سایز ۲۵ در این سایت کاملا به روز می باشد. سیم های ارت مسی در سایزهای مختلف محصولات شرکت دنیای مس و مسبار کاوه می باشد . تعداد رشته های سیم مسی ارت هفت رشته و ۱۹ رشته می باشد . سیم ارت لخت نمره ۱۶  دارای تعداد ۷ رشته به هم تابیده شده می باشد .

قیمت سیم مسی ارت

قیمت سیم مسی ارت سایز ۱۶

سیم ارت سایز ۳۵

سیم ارت سایز ۳۵ دارای خلوص مس ۹۹٫۹ درصد میباشد . سیم ارت دارای سایزهای مختلف می باشد . سیم ارت نمره ۱۶ و سیم ارت نمره ۲۵ و سیم مسی لخت سایز ۳۵ دارای تعداد ۷ رشته هستند . سیم ارت مسی نمره ۷۰ که دارای تعداد ۱۹ رشته می باشد . سیم ارت مسی سایز ۳۵ بیشتر برای صفحه ارت مسی ۵۰*۵۰ در چاه ارت استفاده میشود . سیم ارت مسی نمره ۱۸۵ و سیم ارت مسی سایز ۱۲۰ و سیم مسی لخت یا بدون روکش سایز ۲۴۰ در این فروشگاه موجود می باشد .

سیم ارت سایز 35

سیم ارت سایز ۳۵

سیم ارت مسی نمره ۱۲۰

سیم ارت مسی نمره ۱۲۰ و سیم ارت سایز ۱۵۰ و سیم ارت مسی نمره ۱۸۵ و  سیم ارت بدون روکش سایز ۲۴۰ دارای ۳۷ رشته به هم تابیده می باشد . ولی سیم مسی ارت نمره ۷۰ و سیم ارت لخت نمره ۹۵ و سیم مسی نمره ۱۲۰ دارای ۱۹ رشته به هم تابیده می باشد . قیمت سیم ارت مسی بدون روکش در سایت خانه مس ایران کاملا به روز می باشد و شما میتوانید هر روز از قیمت روز سیم ارت سایز ۹۵ و غیره مطلع بشید . این فروشگاه نماینده فروش سیم ارت مسی لخت یا بدون روکش در لاله زار می باشد .

 

سیم ارت مسی نمره 120

سیم ارت مسی نمره ۱۲۰

 

بالا google4bda40b2c6318b5b