جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

بنتونیت اکتیودار جادب رطوبت می باشد و آن را دور صفحه مسی میریزند که رطوبت را به دور صفحه مسی جذب کرده و همیشه اطراف صفحه مسی مرطوب بماند البته بهتر است از مواد کاهنده مقاومت زمین به جای بنتونیت در چاه ارت استفاده شود چون هم خاصیت جذب رطوبت دارند و هم باعث کاهش

بالا google4bda40b2c6318b5b