جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

قیمت ژل کاهنده مقاومت زمین

قیمت ژل کاهنده مقاومت زمین در جدول زیر به روز می باشد

نام کالاشرکت تولیدکننده حجم گالن به لیتر قیمت به گالن به عدد (تومان)
ژل کاهنده مقاومت زمین شرکت ایمن صاعقه آسیا 10 لیتر 190/000
ارت یار (مایع کاهنده مقاومت)شرکت ایمن صاعقه آسیا 4 لیتر 135/000

ژل کاهنده مقاومت زمین

ژل و مایع کاهش دهنده اهم زمین محصول شرکت ایمن صاعقه آسیا می باشد . حجم گالن این ژل ها ۱۰ لیتر است و دارای هولگرام اصالت کالا می باشد . ژل کاهش دهنده اهم زمین را با بنتونیت یا مواد کاهنده ترکیب میکنند و دور صفحه ارت مسی میریزنند . این کار باعث کم شدن مقاومت زمین میشود که به بهبود چاه ارت کمک فراوانی میکند .

فروش ژل کاهنده مقاومت زمین

فروش ژل کاهنده مقاومت زمین

مایع کاهنده مقاومت زمین ( ارت یار )

مایع کاهنده (ارت یار) نیز محصول شرکت ایمن صاعقه آسیا می باشد . این مایع کاهنده یا ارت یار در مواقعی در چاه ارت استفاده میشود که اهم یا مقاومت چاه ارت بالا رفته باشد . شما میتوانید این ارت یار را از طریق لوله تغدیه چاه ارت دور الکترود مسی یا صفحه مسی برسانید . که این کار باعث میشود بنتونیت یا مواد کاهنده اهم زمین که دور صفحه مسی وجود داشته است دوباره با این مایع کاهنده ترکیب شود . و در نتیچه باعث کاهش مقاومت چاه ارت شما میشود .

مایع کاهنده

مایع کاهنده

بالا google4bda40b2c6318b5b