جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

قیمت سی کلمپ مسی

قیمت سی کلمپ مسی در جدول زیر به روز می باشد

نام کالا سایز سی کلمپ پرسی خلوص مس نوع اتصال کلمپقیمت به عدد (تومان )
سی کلمپ مسی مدل T4499/9 درصد پرسی 53/000
سی کلمپ مسی مدل T60 99/9 درصدپرسی 56/000
سی کلمپ مسی مدل T7699/9 درصد پرسی 60/000
سی کلمپ مسی مدل T9899/9 درصد پرسی 67/000
سی کلمپ مسی مدل T12299/9 درصد پرسی 75/000
سی کلمپ مسی مدل T15499/9 درصد پرسی 102/000
سی کلمپ مسی مدل T19099/9 درصد پرسی 140/000
سی کلمپ مسی مدل T24099/9 درصد پرسی 165/000
سی کلمپ مسی مدل T28899/9 درصد پرسی 195/000
سی کلمپ مسی مدل T36599/9 درصد پرسی 230/000
سی کلمپ مسی مدل T45099/9 درصد پرسی 290/000

سی کلمپ مسی

سی کلمپ مسی یا پرسی که برای اتصال دو سیم مسی به صورت موازی به کار میرود . خلوص مس اینها ۹۹/۹ درصد می باشد و برای اتصال دو سیم به همدیگر به حالت موازی نیاز به برش سیم مسی نیست . جنس این کلمپ ها از جنس فلز مس به روش اکسترود می باشد و در صورت نیاز میتوان با آبکاری قلع هم ارایه داد .

سی کلمپ

سی کلمپ مسی

کلمپ مسی پرسی یا C CALAMP

کلمپ پرسی مسی نام دیگر این محصول می باشد . که از مدل های این محصول میتوان به مدل T76 و T98 و مدل مسی پرسی T365 نام برد . و اتصال دو سیم مسی که به صورت موازی کنار هم قرار گرفته شدند به این صورت می باشد . که با استفاده از دستگاه پرس کابلشو بست مسی فشرده میشود و دو سیم موازی رو به هم متصل مینماید .قیمت روز این محصول رو میتوانید در این سایت مشاهده نمایید . طراحی این کلمپ به گونه ای است که نیاز به برش سیم اصلی جهت انشعاب نمی باشد .

کلمپ پرسی

کلمپ پرسی

کلمپ مسی پرسی

کلمپ پرسی مسی دارای انواع سایزهای مختلف می باشد که میتوان از سایزهای آن به مدل T44 و مدل T60 و مدل T122 و مدل T190 و مدل T154 و مدل T122 نام برد . و همچنین در سایزهای بزرگتر آن میتوان به سایزهای T240 و سی کلمپ مسی پرسی مدل T288 و کلمپ نمره T365 که بزرگترین سایز این کلمپ هست را نام برد . و به عنوان نمونه مدل T44 میتواند دو سیم مسی نمره ۱۶ و ۲۵ رو به هم متصل کند . و همچنین مدل T98 میتواند دو سیم ارت مسی نمره ۵۰ رو به هم نیز متصل نمایید .و همچنین برای اطلاع از قیمت کلمپ مسی پرسی یا سی کلمپ مسی میتوانید هر روز به این سایت خانه مس ایران مراجعه نمایید.

قیمت سی کلمپ

قیمت سی کلمپ

 

 

بالا google4bda40b2c6318b5b