جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

ارت موقت فشار متوسط

قیمت ارت موقت فشار متوسط هوایی و زمینی در جدول زیر به روز می باشد .

نام کالا ولتاژ تجهیزات ارت موقت ساخت کشورقیمت به دستگاه (تومان)
ارت موقت فشار متوسط هوایی 20 و 33 کیلو ولت هوایی 3 گیره اتصال به شبکه ایران 3/590/000
ارت موقت فشار متوسط زمینی 20 و 33 کیلو ولت زمینی 4 گیره اتصال به شبکه ایران 3/100/000
ارت موفت فشار ضعیف هوایی 400 ولت هوایی5 گیره اتصال به شبکه ایران 2/890/000
ارت موقت فشار ضیف زمینی 400 ولت زمینی (تابلوئی)4 گیره اتصال به شبکه ایران 3/200/000

ارت موقت فشار متوسط هوایی ۲۰ و ۳۳ کیلو ولت

ارت موقت فشار متوسط هوایی ۲۰ و ۳۳ کیلو ولت دارای یک عدد چوب پرچ ۲/۵ متری می باشد. و همچنین دستگاه ارت موقت فشار متوسط هوایی ۲۰ و ۳۳ کیلو ولت دارای یک عدد میله ارت و یک عدد چکش و خورشیدی یا ینچ پر می باشد . از سیستم ارت موقت میتوان به ارت موقت فشار ضعیف ۴۰۰ ولت هوایی و تابلوئی اشاره کرد . قیمت دستگاه ارت موقت فشار متوسط هوایی و زمینی ۲۰ و ۳۳ کیلو ولت در جدول بالای صفحه کاملا به روز می باشد .

ارت موقت فشار متوسط

ارت موقت فشار متوسط

ارت موقت زمینی ۲۰ و ۳۳ کیلو ولت

ارت موقت زمینی ۲۰ و ۳۳ کیلو ولت در پست های برق در شهرها مورد استفاده قرار میگیرد . این دستگاه دارای سه عدد گیره اتصال به شبکه و یک عدد گیره برنجی اتصال به زمین یا ارت می باشد . و همچنین سیستم ارت موقت زمینی دارای یک عدد چوب پرچ ۱/۵ متری از جنس فایبر گلاس می باشد . دستگاه ارت موقت برای حفاظت از سیمبان ها و یا کارگران شرکت برق در هنگام کار با ولتاژ برق بالا مورد استفاده قرار میگیرد.

ارت موقت زمینی 20 کیلو ولت

ارت موقت زمینی ۲۰ کیلو ولت

ارت موقت فشار ضعیف هوایی ۴۰۰ ولت

ارت موقت فشار ضیف هوایی ۴۰۰ ولت دارای پنج عدد گیره متصل کردن به شبکه می باشد . همچنین این دستگاه یا سیستم دارای یک عدد گیره برنجی متصل کردن به ارت یا زمین می باشد . گیره های اتصال به شبکه دستگاه ارت موقت فشار ضعیف هوایی ۴۰۰ ولت دارای دسته ۵۰ تا ۶۰ سانتی متری از جنس فایبر گلاس می باشد . خانه مس ایران نمایندگی فروش ارت موقت فشار متوسط و ضعیف هوایی و زمینی در لاله زار می باشد .

ارت موقت فشار ضعیف هوایی

ارت موقت فشار ضعیف هوایی

 

بالا google4bda40b2c6318b5b