جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

قیمت کلمپ سیم به استراکچر

نام کالا جنس کلمپشکل کلمپ قیمت به عدد (تومان)
کلمپ سیم به استراکچر(سیم به ستون)فلزی استوانه ای 9500

شکل کلمپ سیم به استراکچر(کلمپ سیم به ستون) رو میتوانید مشاهده کنید

ali

بالا google4bda40b2c6318b5b