جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

قیمت صاعقه گیر الکترونیکی CORONA ایران

نام کالا حداکثر شعاع حفاظتی ساخت کشور قیمت به عدد (تومان)مدت زمان گارانتی
صاعقه گیر مدل CORONA 3064 متر ایران 2/450/00012 ماه
صاعقه گیر مدل CORONA 45 79 متر ایران 3/000/00012 ماه
صاعقه گیر مدل CORONA 60 105 متر ایران 3/450/00012 ماه
پایه نیم متری صاعقه گیر از جنس استیل ایران 95/000------

کلمپ اتصال صاعقه گیر به دکل هر صاعقه گیر دو عدد نیاز دارد ایران 45/000------
کلمپ اتصال سیم به صاعقه گیر هر صاعقه گیر یک عدد نیاز دارد ایران 45/000------
کانتر شمارنده ناواریس دیجیتال استرالیا 1/395/000------
دکل فلزی 5 متری لولا دار از جنس گالوانیزه گرم هر عدد 550/000------

بالا google4bda40b2c6318b5b