جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

جدول مقاومت مخصوص خاک زمین

نوع خاک زمین مقاومت مخصوص زمین
خاک باغچه ای (خاک برگ)5 الی 50 ( اهم )
خاک رسی8 الی 50 ( اهم )
مخلوط شن و ماسه و رسی25 الی 40 ( اهم )
خاک شن و ماسه ای 60 الی 100 ( اهم )
خاک سنگلاخی و سنگی 200 الی 10000 (اهم )

بالا google4bda40b2c6318b5b