جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

جدول قیمت کلمپ های مسی

نام کالا جنس کلمپ قیمت به عدد ( تومان)
کلمپ دوپیچ نمره 16 برنج آبکاری مس 3500
کلمپ دوپیچ نمره 25 برنج آبکاری مس 3800
کلمپ دو پیچ نمره 35 برنج آبکاری مس 4500
کلمپ دو پیچ نمره 50 برنج آبکاری مس 5800
کلمپ دو پیچ نمره 70 برنج آبکاری مس 6800
بست سیم به میلگرد تا سایز 30تا میلگرد سایز 30 رو اتصال میدهد 17500
بست سیم به میلگرد تا سایز 20تا میلگرد سایز 20 رو اتصال میدهد 8500
کلمپ سیم به استراکچر(کلمپ سیم به ستون) فلزی 9500
کلمپ یو (سیم به میله ارت) برنج آبکاری مس 8500
بست تسمه به دیوار برنج آبکاری مس 6100
کانکتور نمره 16 الی 35 برنج آبکاری مس 6800
کانکتور نمره 50 برنج آبکاری مس 10500
پیچ و مهره نمره 8 آهن آبکاری مس 1000
پیچ ومهره نمره 10 آهن آبکاری مس 1500
کلمپ انگشتی میله ارت فلزی 1200
کلمپ چهارراهی تسمه برنج آبکاری مس 19500

کلمپ مسی

کلمپ مسی شامل : کلمپ یو – کلمپ سیم به سیم – کلمپ چهارراهی تسمه – کلمپ میله ارت می باشد

بالا google4bda40b2c6318b5b