جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

جدول قیمت صاعقه گیر فرانکلین

نام کالا جنس صاعقه گیر قیمت به عدد (تومان)
صاعقه گیر قطر 16 1/5متری تمام مس 480/000
صاعقه گیر قطر 16 1/5متری تمام استیل 450/000
صاعقه گیر قطر 20 1/5متری تمام مس 590/000
صاعقه گیر قطر 20 1/5متری تمام استیل 540/000

بالا google4bda40b2c6318b5b