جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

جدول قیمت شینه نول و شینه ارت مسی

قیمت شینه نول و شینه ارت مسی در جدول زیر به روز می باشد

نام کالا طول شینه سایز شینه مسی قیمت به عدد (تومان)
شینه نول 4 پیچ مسی 10 سانتی متر 3*158500
شینه ارت 4 پیچ مسی 12 سانتی متر 3*159800
شینه نول 6 پیچ مسی 14 سانتی متر 3*159500
شینه ارت 6 پیچ مسی 15 سانتی متر 3*1512200
شینه نول 8 پیچ مسی 17 سانتی متر 3*1511000
شینه ارت 8 پیچ مسی 19 سانتی متر 3*1513600
شینه نول 10 پیچ مسی 20 سانتی متر 3*1512800
شینه ارت 10 پیچ مسی 22 سانتی متر 3*1516200
شینه نول 12 پیچ مسی 23/5 سانتی متر 3*1514800
شینه ارت 12 پیچ مسی 25 سانتی متر 3*1518500
شینه نول 18 پیچ مسی 33 سانتی متر 3*1521600
شینه ارت 18 پیچ مسی 34/5 سانتی متر 3*1528200
شینه نول 24 پیچ مسی 43 سانتی متر 3*1529000
شینه ارت 24 پیچ مسی 45 سانتی متر 3*1537000
مقره چکمه ای زیر شینه نول قرار می گیرد------1500

شینه ارت ۴ پیچ مسی

شینه ارت ۴ پیچ مسی در این فروشگاه به مناسبترین قیمت به فروش میرسد. شمش های ۴ پیچ ارت و شمش های ارت مسی ۶ پیچ موجود می باشد . جنس این شمش از مس با خلوص ۹۹ درصد می باشد . شمش مسی ۸ پیچ قابلیت گرفتن هشت انشعاب را دارد . شینه های ارت در جعبه تست ارت و تابلوهای برق به کار میرود .

شمش ارت 4 پیچ

شمش ارت ۴ پیچ

شمش نول ۴ پیچ

شمش نول ۴ پیچ نام دیگر شینه های نول و شینه های ارت مسی می باشد . شمش ارت مسی نیاز به مقره ندارد چون حالت پایه دار می باشد . ولی شینه نول باید حتما مقره زیرش قرار دهید که بتوانید روی تابلوهای برق نصب کنید . باید سر سیم های مسی رو کابلشو بزنید و بعد از آن به این شینه های نول مسی نصب کنید .

شینه نول 4 پیچ

شینه نول ۴ پیچ

 

بالا google4bda40b2c6318b5b