جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

جدول قیمت سیم مسی ارت

قیمت سیم مسی ارت در جدول زیر به روز شده می باشد

نام کالا نوع کارخانه وزن یک متر تعداد رشته سیم مسی قیمت به کیلوگرم (تومان)
سیم مسی لخت نمره 16دنیای مس _ مسبارکاوه144 گرم 7 رشته 77000
سیم مسی لخت نمره 25دنیای مس _ مسبارکاوه 225 گرم 7 رشته 77000
سیم مسی لخت نمره 35 دنیای مس _ مسبارکاوه 315 گرم 7 رشته 77000
سیم مسی لخت نمره 50دنیای مس _ مسبارکاوه450 گرم 7 رشته 77000
سیم مسی لخت نمره 70دنیای مس _ مسبارکاوه630 گرم 19 رشته 77000
سیم مسی لخت نمره 95 دنیای مس _ مسبارکاوه 855 گرم 19 رشته77000
سیم مسی لخت نمره 120 دنیای مس _ مسبارکاوه1/080 کیلوگرم 19 رشته 77000
سیم مسی لخت نمره 150دنیای مس _ مسبارکاوه1/350 کیلوگرم 37 رشته 78000
سیم مسی لخت نمره 185 دنیای مس _ مسبارکاوه 1/665 کیلوگزم 37 رشته 78000
سیم مسی لخت نمره 240 دنیای مس _ مسبارکاوه2/160 کیلوگرم 37 رشته 78000

سیم مسی ارت نمره ۳۵

سیم مسی ارت نمره ۳۵ و قیمت سیم مسی نمره ۵۰ و قیمت سیم ارت مسی سایز ۲۵ در این سایت کاملا به روز می باشد. سیم های ارت مسی در سایزهای مختلف محصولات شرکت دنیای مس و مسبار کاوه می باشد . تعداد رشته های سیم مسی ارت هفت رشته و ۱۹ رشته می باشد . سیم ارت لخت نمره ۱۶  دارای تعداد ۷ رشته به هم تابیده شده می باشد .

قیمت سیم مسی ارت

قیمت سیم مسی ارت

سیم ارت سایز ۳۵

سیم ارت سایز ۳۵ دارای خلوص مس ۹۹٫۹ درصد میباشد . سیم ارت دارای سایزهای مختلف می باشد . سیم ارت نمره ۱۶ و سیم ارت نمره ۲۵ و سیم مسی لخت سایز ۳۵ دارای تعداد ۷ رشته هستند . سیم ارت مسی نمره ۷۰ که دارای تعداد ۱۹ رشته می باشد . سیم ارت مسی سایز ۳۵ بیشتر برای صفحه ارت مسی ۵۰*۵۰ در چاه ارت استفاده میشود .

سیم ارت سایز 35

سیم ارت سایز ۳۵

 

 

بالا google4bda40b2c6318b5b