جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

جدول قیمت سیم ارت روکش دار سبز و زرد

قیمت سیم ارت روکش دار سبز و زرد افشان و خشک در جدول زیر به روز می باشد

نام کالا رنگ روکش سیم حالت سیم نوع کارخانه قیمت به متر (تومان)
سیم ارت روکش دار نمره 10 سبز و زرد افشان _ خشک مارک استاندارد 9500
سیم ارت روکش دار نمره 16 سبز و زرد افشان _ خشک مارک استاندارد 14500
سیم ارت روکش دار نمره 25 سبز و زرد افشان _ خشک مارک استاندارد 21500
سیم ارت روکش دار نمره 35 سبز و زرد افشان _ خشک مارک استاندارد 30500
سیم ارت روکش دار نمره 50 سبز و زرد افشان _ خشک مارک استاندارد 43000
سیم ارت روکش دار نمره 70
سبز و زرد افشان _ خشک مارک استاندارد 59500
سیم ارت روکش دار نمره 95 سبز و زرد افشان _ خشک مارک استاندارد 77700
سیم ارت روکش دار نمره 120 سبز و زرد افشان _ خشک مارک استاندارد 99800

سیم ارت روکش دار سبز و زرد افشان

سیم ارت روکش دار سبز و زرد افشان مارک سیمکو دارای انعطاف بسیار زیاد می باشد. این سیم های ارت سبز و زرد دارای سایزهای مختلف می باشد . همچنین خلوص مس آنها ۹۹/۹ درصد می باشد. این سیم های ارت سبز و زرد در دو حالت خشک و افشان موجود می باشد . روکش این سیم های ارت از جنس PVC می باشد.

سیم ارت افشان

سیم ارت افشان

سیم ارت خشک سبزو زرد

سیم ارت خشک سبز و زرد محصول شرکت سیمکو می باشد . فروشگاه خانه مس ایران نماینده رسمی فروش محصولات شرکت سیمکو است . سیم ارت افشان سبز و زرد سایز ۱۶*۱ و سیم ارت خشک سبز وزرد نمره ۲۵*۱ موجود می باشد . سیم روکش دار سبز و زرد ارت افشان نمره ۳۵ و سیم ارت سبز و زرد سایز ۵۰ نیز به فروش میرسد.

سیم ارت سبز و زرد

 

بالا google4bda40b2c6318b5b