جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

قیمت صفحه مسی باهنر و شرکتی در لاله زار

توسط / جمعه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۱ / انتشار یافته درتجهیزات چاه ارت

فروش صفحه های ارت مسی در انواع مختلف در لاله زار :

۱- صفحه مسی باهنر                          ۲- صفحه مسی شرکتی (ذوبی)                            ۳- صفحه روکش مسی

صفحه مسی باهنر :  دارای خلوص ۹۹٫۹ درصد می باشد و در ابعاد   ۵۰*۵۰ و *۶۶*۶۶ و ۶۶*۵۰ و ۶۶*۱۰۰ می باشد

صفحه مسی ذوبی :  دارای خلوص ۷۰ درصد می باشد و در ابعاد   ۳۰*۳۰ و ۴۰*۴۰ و ۵۰*۵۰ و ۶۰*۶۰ و ۷۰*۷۰ می باشد

صفحه رو کش مسی : مغز صفحه ازجنس فولاد و سطح روی صفحه از جنس مس با ضخامت حدودا ۱۰۰ تا ۲۰۰ میکرون می باشد

و همچنین صفحه های ارت روکش مسی دارای ابعاد   ۳۰*۳۰ و ۴۰*۴۰ و ۵۰*۵۰ و ۶۰*۶۰ و ۷۰*۷۰ می باشد

و برای اطلاع از قیمت صفحه مسی می توانید به جدول پایین صفحه مراجعه کنید و از قیمت روز صفحه های ارت مسی اطلاع کسب نمایید

( قیمت صفحه های ارت مسی در جدول زیر به روز شده می باشد )

نام کالا ضخامت صفحه وزن صفحه مسی خلوص مس قیمت به کیلوگرم (تومان)
صفحه مسی باهنر 66*663 میلیمتر 12 کیلوگرم 99/9 درصد 96000
صفحه مسی باهنر 66*665 میلیمتر 20 کیلوگرم 99/9 درصد 96000
صفحه مسی باهنر 50*50 3 میلیمتر7 کیلوگرم 99/9 درصد 96000
صفحه مسی باهنر 50*505 میلیمتر11/200 کیلوگرم 99/9 درصد 96000
صفحه مسی ذوبی 70*704 میلیمتر 18 کیلوگرم 80 درصد 74000
صفحه مسی ذوبی 70*703 میلیمتر 14 کیلوگرم 70 درصد 75000
صفجه مسی ذوبی 60*604 میلیمتر 13/5 کیلوگرم 70 درصد 74000
صفحه مسی ذوبی 60*603 میلیمتر 10 کیلوگرم 70 درصد 75000
صفحه مسی ذوبی 50*504 میلیمتر 9/5 کیلوگرم 70 درصد 74000
صفحه مسی ذوبی 50*503 میلیمتر 7 کیلوگرم 70 درصد 75000
صفحه مسی ذوبی 40*404 میلیمتر 6/5 کیلوگرم 70 درصد 74000
صفحه مسی ذوبی 40*403 میلیمتر 4/5 کیلوگرم 70 درصد 75000
صفحه مسی ذوبی 30*304 میلیمتر 3/5 کیلوگرم 70 درصد 74000

دارای برچسب :

2 پاسخ به “قیمت صفحه مسی باهنر و شرکتی در لاله زار”

بالا google4bda40b2c6318b5b